nedir?

İpek Çankaya, Bahar Güneş, Öykü Demirci ve Sevda Bad'ın birlikte ve ayrı ayrı projeler geliştirip gerçekleştirdiği halka sanat projesi, kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir sanat inisiyatifidir. 

Çağdaş sanat ve kültürün üretim ve sunumu, sanatsal ve küratoryal araştırma ve eğitim odaklı bir oluşum olarak Mayıs 2011’de Kadıköy-İstanbul'da, İpek Çankaya, Sezgi Abalı ve Ayşe Kaya'nın bir araya gelmesiyle çalışmaya başladı. 

Çok yönlü ve çeşitli sanatsal görüşlere açık, disiplinlerarası çalışmaları destekleyen halka, farklı sanatsal ifadelere dayanan güncel üretimleri görünür kılmaya özen gösterir. Bunun yanında toplumsal ve kültürel temaları ve uluslararası işbirliklerini besleyen çalışmalar yapar. Türkiye çağdaş sanat alanının büyük kurumlar ve kapsamlı sponsorluklardan oluşan genel yapısı içinde, halka sanat projesi kurumsal sponsorluğa dayanmayan çalışmalarını sürdürür. 
 
Haziran 2020'de güncel gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara uyumlu hale gelmek için #halkacevrimici etkinlikleri başladı. Coğrafi sınırları ortadan kaldıraran #halkacevrimici, gerçekleştirdiği çevrimiçi performans, sergi turu, sanatçı söyleşisi, buluşma ve eğitimlerle halka'nın çalışmalarını yeni bir bağlama oturtmaya aracılık etti. 
 
halka sanat projesi, bu tarihten itibaren, fiziksel mekandaki etkinleri için proje bazlı işbirliklerine yöneldi.

nerede yapar?

farklı mekanlarda, işbirlikleri kurarak çalışır.

halkasanatprojesi@gmail.com / halka.artproject@gmail.com

 

halka'yı Büyütenler

halka'nın geçmişine bakıldığında halka'ya gelenler, geçenler, kalıp halka'yı büyütenler kalabalık. Herkes fotoğraflara sığmadı, biz de arkasına bir isim listesi ekledik.

halka'ya inanan tüm arkadaşlarımıza katkılarından ötürü teşekkür ederiz. 

ne yapar?

Uluslararası Konuk Sanatçı (Rezidans) Programı

Konuk Sanatçı Programı, halka sanat projesi’nin kendisine gelen başvuruların değerlendirilmesi sonucu seçilen sanatçı, küratör, yazar, araştırmacı ve teorisyenleri kendi mekanında 3 hafta ile 3 ay arasında değişen süreler için konuk etmesiyle başlar. Programın amacı farklı disiplin ve kültürlerden gelen katılımcılara, yaratıcı süreçlerinde ihtiyaç duyacakları zamansal ve mekânsal boşluğu sağlayarak, düş(ün)sel açılımlarda bulunabilmeleri adına bir izolasyon ve konsantrasyon merkezi olmaktır.

Program, konuk katılımcılarının yerel kültür sanat aktörleriyle iletişime geçmelerine, fikir paylaşımında bulunmalarına, ortak proje oluşturmalarını destekler. halka ekibi, rezidans süresince gerçekleştirilen projelerin başından sonuna kadar sanatçı asistanlığından, küratöryel desteğe, tanıtım ve duyuru hazırlanmasından etkinliklere ev sahipliği yapmaya kadar her noktada çalışır. halka sanat projesi  uluslararası rezidans ağlarından bazılarının üyesidir.

Program bir kültür ithali olmanın ötesine geçerek , yerel ile uluslararasını yeni paylaşım ve ortaklıklarda buluşturmayı hedefler. Programa katılan sanatçı ve teorisyenlerle sergiler düzenlenir, halka açık sanat konuşmaları, sanatçı buluşmaları, seminerler, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler gerçekleştirilir. 

http://halkaartproject.net/rezidant.html?r=3

Sergi

halka sanat projesi farklı birikim ve önceliklerden gelen sanatsal çok sesliliğe yer verir. İş üretme ve sergileme olanaklarının çoğaltılmasına değer verir. Popülizme kaçmayan, estetik ve eleştirel düşünceyi içinde barındıran, özgün, şiirsel ve denenmişin dışında yollar keşfetmeyi kendine amaç edinen sanatçılarla bir araya gelmeye önem verir.

halka sanat projesi kendini bir otorite merkezi olarak görmez, düşünsel ve eylemsel açılımlara aracılık etme ve kolaylaştırıcı olma rolünü benimsemeyi tercih eder. Birlikte çalıştığı sanatçılarla projeler üretir, onların projelerinin gerçekleştirilmesi için yeni işbirlikleri yaratmaya çalışır; fiziksel, mekansal, maddi vb. kaynak desteği sağlamak için çalışmalar yapar.

halka sanat projesi Yeni sergi fikirlerine açıktır. Halkaların karşılıklı anlayış ve paylaşım yoluyla büyüyeceğine ve etki alanını genişleteceğine inanır.

Etkinlik

halka sanat projesi'nde etkinlikler, bireyleri bir araya getiren, ortaklaşalığa, değişime ve beraber öğrenmeye açık, dinamik toplantılardır. Didaktik eğitim anlayışından uzak durup, açık düşünceyi, deneyimi, ifade özgürlüğünü ve çeşitliliği geliştirmeyi hedefleyen, zihin açıcı paylaşımları tercih eder. Sosyal dayanışmayı ve sürdürülebilir yaşam etiklerinı desteklemek ve katkıda bulunmak için çalışır. 

Kültürel ve sanatsa içerikli farklı atölye, söyleşi, gösterim ve buluşmalara ev sahipliği yapmasının amacı, yerel ve uluslararası kitlelerce seslendirilen farklı fikir, içerik ve konuları görünür kılmak, paylaşıma açmak ve deneyimleri günlük yaşama katmaktır. Bunları yaparken her türlü iddialı, otoriter ve büyük söylemden kaçınır.