nedir?

Çağdaş sanat ve kültürün üretim ve sunumunda çalışan halka sanat projesi kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir sanat inisiyatifidir. 

halka sanat projesi, sanat, toplum bilinci, çevre ve eğitim odaklı araştıran, üreten, sergileyen ve paylaşımda bulunan bir oluşum olarak Mayıs 2011’de Kadıköy, İstanbul'da başladı. 
 
Çok yönlü ve çeşitli sanatsal görüşlere açık, disiplinlerarası çalışmaları destekleyen halka, şiirsel ve oldukça kişisel işlerin yanı sıra toplumsal ve kültürel temaları ve uluslararası işbirliklerini besler.
 
Türkiye çağdaş sanat alanının büyük kurumlar ve kapsamlı sponsorluklardan oluşan genel yapısı içinde, halka sanat projesi kurumsal sponsorluğa dayanmadan, ancak amatör bir uğraş olarak değil, profesyonel bir yapı olarak varlığını sürdürür. Bu bağlamda, herşeyden çok tutku ile sürdürülen ve "örnek oluşturarak öğretmeyi" kendine temel alan bir kurum olarak kendi kültürünü yaratır.   
 
halka sanat projesi, sanat/sanat yönetimi alanlarında eğitim almakta olan gençlere staj ve sanatçı asistanlığı, sanat yönetimi eğitimini tamamladıktan sonra çatısı altında çalışan genç profesyonellere ise galeri yönetimi, küratörlük, proje geliştirme, iletişim ve networking gibi konularda teorik bilgilerini pratiğe geçirip geliştirmek için bir labaratuvar görevi yapar. Bununla birlikte, kendi özgün sesini kurmaya başlayan genç sanatçılarla ve koruyan deneyimli sanatçılarla yakın diyalogda olmayı her dönem geliştirerek sürdürür.
 
31 Mart 2020 tarihi itibariyle halka sanat projesi Moda Ruşenağa Sokak'taki sekiz yıllık mekanına veda etti. Haziran 2020'de ise halka'yı güncel gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara uyumlu hale getirerek yeni çevrimiçi platformu #halkacevrimici projesini başlattı. #halkacevrimici, halka sanat projesi'nin vizyonunu sürdüren yeni etkinlik platformu olarak yeni içerikler üretmek ve mevcut içerik formatlarını yeni bir bağlama oturtmak için açıldı. halka ekibi güncel üretimlerini #halkacevrimici üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor.

nerede yapar?

halka sanat projesi

Artık fiziksel mekanın sınırlamalarından uzak, internet erişiminin olduğu her yerdeyiz. İletişim adreslerimiz:

halkasanatprojesi@gmail.com (Bahar Güneş, Öykü Demirci, Sevda Bad, Mehmetcan Çökük)

halka.artproject@gmail.com (İpek Çankaya)

 

halka'yı Büyütenler

ne yapar?

1.Uluslararası Konuk Sanatçı (Rezidans) Programı

Konuk Sanatçı Programı, halka sanat projesi’nin kendisine gelen başvuruların değerlendirilmesi sonucu seçilen sanatçı, küratör, yazar, araştırmacı ve teorisyenleri kendi mekanında 3 hafta ile 3 ay arasında değişen süreler için konuk etmesiyle başlar. Programın amacı farklı disiplin ve kültürlerden gelen katılımcılara, yaratıcı süreçlerinde ihtiyaç duyacakları zamansal ve mekânsal boşluğu sağlayarak, düş(ün)sel açılımlarda bulunabilmeleri adına bir izolasyon ve konsantrasyon merkezi olmaktır.

Program, konuk katılımcılarının yerel kültür sanat aktörleriyle iletişime geçmelerine, fikir paylaşımında bulunmalarına, ortak proje oluşturmalarını destekler. halka ekibi, rezidans süresince gerçekleştirilen projelerin başından sonuna kadar sanatçı asistanlığından, küratöryel desteğe, tanıtım ve duyuru hazırlanmasından etkinliklere ev sahipliği yapmaya kadar her noktada çalışır. halka sanat projesi  uluslararası rezidans ağlarından bazılarının üyesidir.

Program bir kültür ithali olmanın ötesine geçerek , yerel ile uluslararasını yeni paylaşım ve ortaklıklarda buluşturmayı hedefler. Programa katılan sanatçı ve teorisyenlerle sergiler düzenlenir, halka açık sanat konuşmaları, sanatçı buluşmaları, seminerler, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler gerçekleştirilir. 

2.Sergi

halka sanat projesi farklı birikim ve önceliklerden gelen sanatsal çok sesliliğe yer verir. İş üretme ve sergileme olanaklarının çoğaltılmasına değer verir. Popülizme kaçmayan, estetik ve eleştirel düşünceyi içinde barındıran, özgün, şiirsel ve denenmişin dışında yollar keşfetmeyi kendine amaç edinen sanatçılarla bir araya gelmeye önem verir.

halka sanat projesi kendini bir otorite merkezi olarak görmez, düşünsel ve eylemsel açılımlara aracılık etme ve kolaylaştırıcı olma rolünü benimsemeyi tercih eder. Birlikte çalıştığı sanatçılarla projeler üretir, onların projelerinin gerçekleştirilmesi için yeni işbirlikleri yaratmaya çalışır; fiziksel, mekansal, maddi vb. kaynak desteği sağlamak için çalışmalar yapar.

halka sanat projesi Yeni sergi fikirlerine açıktır. Halkaların karşılıklı anlayış ve paylaşım yoluyla büyüyeceğine ve etki alanını genişleteceğine inanır.

3.Etkinlik

halka sanat projesi'nde etkinlikler, bireyleri bir araya getiren, ortaklaşalığa, değişime ve beraber öğrenmeye açık, dinamik toplantılardır. Didaktik eğitim anlayışından uzak durup, açık düşünceyi, deneyimi, ifade özgürlüğünü ve çeşitliliği geliştirmeyi hedefleyen, zihin açıcı paylaşımları tercih eder. Sosyal dayanışmayı ve sürdürülebilir yaşam etiklerinı desteklemek ve katkıda bulunmak için çalışır. 

Kültürel ve sanatsa içerikli farklı atölye, söyleşi, gösterim ve buluşmalara ev sahipliği yapmasının amacı, yerel ve uluslararası kitlelerce seslendirilen farklı fikir, içerik ve konuları görünür kılmak, paylaşıma açmak ve deneyimleri günlük yaşama katmaktır. Bunları yaparken her türlü iddialı, otoriter ve büyük söylemden kaçınır.

halka sanat projesi mekanında gerçekleştirilebilecek etkinlik önerilerine açıktır.

4. halka Sanat ve Kültür Aktörleri Bursu

Ülkemizde, akademik eğitim sonrası gençler uygun iş olanakları buldukları, eğitimleri ve ilgi alanlarıyla kimi zaman örtüşen, kimi zaman ise örtüşmeyen işlerde çalışarak profesyonel hayata atılıyorlar. Günümüz şartlarında bu işler, tam zamanlı olduğu kadar free-lance ya da dönemsel de olabiliyor. Yaratıcı alanda yetişmiş yaratıcı insan kaynağının sınırlı olduğu toplumumuzda her kurum alanı zenginleştirmek için kendi ölçeğinde katkı sağlamalıdır.
Bu bilinçle, halka "örnek oluşturarak öğretmek" vizyonundan hareketle, yaratıcı üretim süreçleriyle ilişkili akademik dallarda eğitim almakta olan ya da bu süreçlerin sonunda hayata yeni atılmış gençleri, desteklemek için bir burs başlatıyor: halka Sanat ve Kültür Aktörleri Bursu.
Burs, 
* halka sanat projesi’ne gönüllülük esasıyla katılmış olan kişiler arasından,
* Sanat, kültür-sanat yönetimi, görsel iletişim tasarımı, mimarlık, edebiyat, çeviri vb. yaratıcı sektörlerden mezun ya da mezuniyet durumunda 
* 30 yaş altında
* Yan işlerde çalışan ya da yüksek lisans yapan kişileri desteklemek ve kültür-sanat alanında kalmalarını cesaretlendirmek için,
* Bireysel başvuru usulüyle değil davet usulüyle,
halka sanat projesi tarafından belirlenen 1 adaya, aylık düzende, 1 yılı aşmayacak biçimde verilir.
 
Bursun 2019 kazananı genç iç mimar Mehmetcan Çökük oldu.
 

halka dostları

halka'nın yakın çevresinden dostları, 2014'te çağdaş sanatın ve kültürün yaygınlaşması ve çeşitlenerek yaşamla ile buluşturulması amacıyla Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği kurmuştur. Dernek, halka sanat projesi grubundan bağımsız bir yapıdır; destek vermek isteyen herkese açıktır. Siz de halka dostlarından olmak isterseniz, bağışlarınızı yeniden sanata döndürmeye hazırız. 

Hesap No: Garanti Bankası Moda Şubesi 124 - 6298026 // Hesap Adı: Halka Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği // Açıklama: BAĞIŞ